تعهدات دانشجو و قوانین کلاس های حضوری:

(لطفا با دقت مطالعه فرمایید)

1- حضور به موقع دانشجو در جلسات کلاس آموزشی (10 دقیقه قبل از آغاز جلسه)

2- رعایت حجاب و شئونات اسلامی

3- دانشجو می پذیرد که از آوردن افراد به کلاسها بدون هماهنگی با استاد جداً پرهیز نماید.

4- دانشجو موظف به حضور داشتن در تمام کلاسها بوده و در صورت غیبت شخصاً مسئولیت غیبت خود را می پذیرد.

5- دانشجو می پذیرد که هر گونه تحلیل ارائه شده در طول همایش و کلاس در خصوص خرید یا فروش سهام قابل معامله در بورس، با عدم قطعیت مواجه است و بنابراین دانشجو مسئولیت استفاده از سیگنال های مزبور را می پذیرد.

6- دانشجو می پذیرد ثبت نام اولیه به منزله رزرو یک نفر در کلاس بوده و بنابراین پس از ثبت نام اولیه در کلاس ها، بیعانه و شهریه به هیج وجه مسترد نخواهد شد.

7- دانشجویان باید سوالات خود را در طول کلاس مطرح کرده و در زمان استراحت بین کلاسی اجازه دهند استاد نیز استراحت کند.

8- شهریه هر دوره تا قبل از شروع اولین جلسه کلاس بصورت نقدی دریافت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید