بسته MST دوره های آموزشی راتین بورس اصفهان

شرایط بهره مندی از بسته  MST دوره های آموزشی راتین بورس:
1.برای استفاده از تخفیف بسته حتما ثبت نام یکجای کلیه دوره های فوق الزامی می باشد.
2.پرداخت هزینه بسته بصورت نقد و اقساط خواهد بود (50% نقد ابتدای دوره و 50% چک دوماهه)
3.شروع هر دوره از کلاس های فوق منوط به تکمیل ظرفیت آن می باشد.
4.شهریه پرداخت شده و چکهای دریافت شده توسط آموزشگاه تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمی باشد.
5.کلاس های نیمه خصوصی از 3 تا 5 نفر ظرفیت خواهند داشت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید:
03136633373
03136690012
09135668001