فرم ثبت مبلغ واریزی و ثبت نام انلاین دوره های آموزشی را اینجا تکمیل نمایید

 

بانک ملت

شماره حساب : 5727788672

شماره کارت : 3688 2884 3379 6104

شماره شبا: 72 7886 5727 0000 0000 0120 39 IR

به نام : نوین پردازان راتین ایرانیان

 

دیدگاهتان را بنویسید