قوانین باشگاه:

1- تحت هیچ شرایطی امکان برگشت هزینه واریزی پس از 5 روز وجود ندارد

2- مدیریت در ثبت نام و یا رد ثبت نام متقاضی اختیار کامل دارد

3- برای دریافت اعتبار کلیه شرایط کارگزاری را می پذیریم

4- تخفیف دوره های آموزشی فقط یک دوره آموزشی در سال می باشد

5- دریافت پیامک توسط شما ملزم به حذف شماره در بلک لیست مخابرات می باشد

6. عضویت در تیم های تحلیلگری با نظر کارشناسان می باشد

لطفا اطلاعات درخواستی را بصورت صحیح وارد نمایید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید